ବ୍ୟାନର 1
ବ୍ୟାନର 2
ବ୍ୟାନର 3
ବ୍ୟାନର 4
ବ୍ୟାନର 5

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ସାଂଘାଇ ପୁଡଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ସାଂଘାଇ VOSTOSUN ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ।, ଲି।

AVP GROUP LIMITED (ସଂକ୍ଷେପରେ AVP)2005 ରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଂକଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ସାଂଘାଇ VOSTOSUN ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ (ସଂକ୍ଷେପରେ VOSTOSUN)ଏହାର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ 2006 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |AVP,VOSTOSUNମୁଖ୍ୟତ dry ଶୁଖାଇବା ଉପକରଣର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ…

 • 2006
  ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 • 16
  ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା |
 • 6+
  କମ୍ପାନୀ ସୁବିଧା
 • 200+
  ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ |

ଆମର ସମାଧାନ

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ’ଣ ଅଫର୍ କରିପାରିବା?

ଟେଲିଫୋନ୍-ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ 24/7 ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
ଶିଳ୍ପ ଶୁଖାଇବା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |
ଗୋଟିଏ-ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

ଶିଳ୍ପ ଶୁଖାଇବା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |

1. ଏକ-ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରୟ ଖୋଲା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ;
2. ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା;
3. ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଧାନ;
କ୍ରସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |
ଆଇକନ୍ 02

କ୍ରସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |

4. ବିଦେଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କକ୍ଷ, ଗୋଦାମ ଘର ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା;
5. ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବସତି, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୀମା;
6. ବିଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାଲିମ ଏବଂ ସମୟ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଯୋଗାଣ |
ସୁନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |
icon03

ସୁନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନାର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ |

7. ଭୋଷ୍ଟୋସନ୍ ବିଶ୍ ief ାସ: "ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ହାସଲ କରନ୍ତୁ"
8. ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳର ପରିଚୟ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି |
9. VOSTOSUN ଆମର ବ Technical ଷୟିକ ବିଭାଗରେ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ବ technical ଷୟିକ ଦଳ |

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ସାଂଘାଇ ପୁଡଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ହାସଲ କରନ୍ତୁ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା |
ଆମର ରୋଟାରୀ ଡ୍ରମ୍ ...

ଆମର ରୋଟାରୀ ଡ୍ରମ୍ ...

ଆମର ରୋଟାରୀ ଡ୍ରମ୍ ଡ୍ରାୟର୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ବଲ୍ ମିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ...

ବଲ୍ ମିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ...

ବ୍ରାଜିଲର ଆଇରନ୍ ଓର ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ଆମର ବଲ୍ ମିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କାରଖାନାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା |
ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ...

ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ...

ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଆମର 400㎡ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜିପସମ୍ ବୋର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ |
ଆମର 10TPH ...

ଆମର 10TPH ...

ଇଜିପ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆମର 10TPH ଚୂନ ପଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ |
ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ...

ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ...

ଆମର 150TPH ମୋବାଇଲ୍ କ୍ରସର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାମିବିଆରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓର କ୍ରସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ବାଦ |

ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |